Výzva č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova

Předběžné avízo o vyhlášení výzvy - MAS svatého Jana z Nepomuku, z.s. vyhlašuje k 1. červnu 2020 Výzvu č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci PR Programu rozvoje venkova ve Fichích: Podpora rozvoje zemědělského podnikání, Podpora zahájení a rozvoje podnikání a Budování komunitních a vzdělávacích zařízení.

Zápis z jednání PV MAS ze 7.10.2020

Zápis z jednání PV MAS ze 7.10.2020

Seznam dokumentace z výběrového řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona

Seznam dokumentace z výběrového řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona

Zápis z jednání PV MAS ze 7.10.2020

Zápis z jednání PV MAS ze 7.10.2020

Seznam podpořených/nepodpořených žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy operace 19.2.1.PRV

Seznam podpořených/nepodpořených žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy operace 19.2.1.PRV

Zápis z jednání výběrové komise MAS svatého Jana z Nepomuku ze dne 23.9.2020

Zápis z jednání výběrové komise MAS svatého Jana z Nepomuku ze dne 23.9.2020

Zápis z jednání výběrové komise MAS svatého Jana z Nepomuku ze dne 30.9.2020

Zápis z jednání výběrové komise MAS svatého Jana z Nepomuku ze dne 30.9.2020

Zápis z jednání hodotící komise 1 MAS svatého Jana z Nepomuku ze dne 30.9.2020 - 4 výzva PRV Fiche 1

Zápis z jednání hodotící komise 1 MAS svatého Jana z Nepomuku ze dne 30.9.2020 - 4 výzva PRV Fiche 1

Zápis z jednání hodotící komise 2 MAS svatého Jana z Nepomuku ze dne 30.9.2020 - 4 výzva PRV Fiche 2

Zápis z jednání hodotící komise 2 MAS svatého Jana z Nepomuku ze dne 30.9.2020 - 4 výzva PRV Fiche 2

Zápis z jednání hodotící komise 3 MAS svatého Jana z Nepomuku ze dne 30.9.2020 - 4 výzva PRV Fiche 6

Zápis z jednání hodotící komise 3 MAS svatého Jana z Nepomuku ze dne 30.9.2020 - 4 výzva PRV Fiche 6

Přehled registrovaných žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy MAS PRV

V rámci 4. výzvy MAS svatého Jana z Nepomuku, z.s. Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 20 žádostí o podporu projektů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 7 875 892 Kč. Z toho bylo přijato 8 žádostí v opatření F1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání, 2 žádosti v opatření F2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání a 10 žádostí v opatření F6 Budování komunitních a vzdělávacích zařízení

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Prezentace ze semináře 4. výzva fiche 1

Prezentace ze semináře 4. výzva fiche 1

Prezentace ze semináře 4. výzva fiche 2

Prezentace ze semináře 4. výzva fiche 2

Prezentace ze semináře 4. výzva fiche 6

Prezentace ze semináře 4. výzva fiche 6

Prezentace ze semináře 4. výzva základní info

Prezentace ze semináře 4. výzva základní info

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s. pořádá seminář pro žadatele k výzvě č. 4 Programu rozvoje venkova Opatření: F1 Podpora rozvoje zemědělského podnikání a F2 Podpora zahájení a rozvoje podnikání dne 10. června 2020 v komunitním centru Spálené Poříčí v 16,00 hod

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O DOTACI

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s. pořádá seminář pro žadatele k výzvě č. 4 Programu rozvoje venkova F6 Budování komunitnícha vzdělávacích zařízení dne 3. června 2020 v komunitním centru Spálené Poříčí v 16,00 hod

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

Souhlas s vyhlášením výzvy SZIF

Výzva MAS č. 4 PRV

Text výzvy č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova a základní informace pro žadatele

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace