Výzva č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova strana 2

Předběžné avízo o vyhlášení výzvy - MAS svatého Jana z Nepomuku, z.s. vyhlašuje k 1. červnu 2020 Výzvu č. 4 k předkládání žádostí o podporu v rámci PR Programu rozvoje venkova ve Fichích: Podpora rozvoje zemědělského podnikání, Podpora zahájení a rozvoje podnikání a Budování komunitních a vzdělávacích zařízení. Strana číslo 2.

Etický kodex

Etický kodex projektových manažerů, hodnotitelů a orgánů MAS pro PRV

Postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Žadatel dokládá splnění podmínky finančního zdraví pouze u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace