Výzvy strana 2

Přehled aktuálních i ukončených výzev. Veškeré informace a dokumenty k jednotlivým výzvám zobrazíte po výběru konkrétní výzvy. Strana číslo 2.

20
Červen
2019
Ukončená výzva

Výzva MAS sociální služby a sociální začleňování

Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje výzvu MAS k překládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Alokace výzvy činí 1 200 000 CZK. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 20.6.2019, 11:00 hodin.

30
Srpen
2019
Ukončená výzva

Realizace sídelní zeleně

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje první výzvu v rámci Operačního programu životní prostředí. Alokace výzvy činí 8.000.000,-Kč. Vyhlášení výzvy 19. 2. 2019. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 30. 8. 2019 ve 20:00 hod.

30
Srpen
2019
Ukončená výzva

Protierozní opatření

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje druhou výzvu v rámci Operačního programu životní prostředí. Alokace výzvy činí 2.000.000,-Kč. Vyhlášení výzvy 19. 2. 2019. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 30. 8. 2019 ve 20:00 hod.

29
Březen
2019
Ukončená výzva

Rozvoj vzdělávacích zařízení 6.479.803 Kč

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje výzvu Rozvoj vzdělávacích zařízení. Plánované vyhlášení výzvy 14. 1. 2019. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 29. 3. 2019 ve 12 hod.

31
Leden
2019
Ukončená výzva

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 2.Výzva byla stornována z technických důvodů a 3.Výzva tak navazuje na úspěšně ukončenou 1.Výzvu Programu rozvoje venkova, ve které bylo ze strany MAS SJN podpořeno 15 projektů ze 16 podaných.

18
Prosinec
2018
Ukončená výzva

Prorodinná opatření II.

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje II. Výzvu k překládání žádosti o podporu z Operačního programu zaměstnanost – prorodinná opatření II.

18
Prosinec
2018
Ukončená výzva

IV. výzva - podpora komunitního dialogu

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje IV. výzvu k překládání žádosti o podporu z Operačního programu zaměstnanost – podpora komunitního dialogu I.

18
Prosinec
2018
Ukončená výzva

III. výzva sociální služby a sociální začleňování

MAS svatého Jana z Nepomuku vyhlašuje III. Výzvu k překládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost – sociální služby a sociální začleňování I

31
Srpen
2018
Ukončená výzva

Startér 2018

Grantový program Startér je letos zaměřen na zapojení mládeže do veřejného života

30
Duben
2018
Ukončená výzva

Výzva č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Podpora rozvoje zemědělského podnikání; Podpora rozvoje a zahájení podnikání; Zvýšení rekreačního potenciálu lesů; Spolupráce při lokálním odbytu; Produkce lokálních potravin

13
Duben
2018
Ukončená výzva

Budování zázemí pro komunitní aktivity 4. 000. 000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy 12. 2. 2018. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí 13. 4. 2018

20
Únor
2018
Ukončená výzva

Podpora a motivace lidí v provozu 2.200.000 Kč

Dne 21. 12. 2017 byla vyhlášena výzva MAS svatého Jana z Nepomuku Prorodinná opatření I. Plánovaná uzávěrka příjmů žádostí: 20. 2. 2018.

16
Březen
2018
Ukončená výzva

Rozvoj vzdělávacích zařízení 11.000.000 Kč

Plánované vyhlášení výzvy: 15. 1. 2018. Plánovaná uzávěrka příjmu žádostí: 16. 3. 2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace